close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

Zarząd Powiatu

MARIUSZ WĘGRZYNOWSKI - STAROSTA TOMASZOWSKI

Mariusz Węgrzynowski - Starosta Tomaszowski

Adres email: mwegrzynowski@powiat-tomaszowski.pl

Do zadań i kompetencji starosty należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącymi sprawami powiatu;
2. reprezentowanie powiatu;
3. organizowanie i kierowanie pracą zarządu,
4. podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne;
5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
6. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej powiatu;
7. koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
8. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
b) Wydziałem Oświaty,
w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
9. nadzór nad funkcjonowaniem:
a) Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski,
b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
c) Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego,
d) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej;
10. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 9;
11. występowanie do rady z wnioskami w sprawie wyboru wicestarosty, członków zarządu oraz powołania skarbnika;
12. wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży;
13. przedkładanie organom nadzoru uchwał rady.

 

LESZEK OGÓREK - WICESTAROSTA

Leszek Ogórek - Wicestarosta

Adres email: logorek@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Komunikacji,
b) Wydziałem Dróg i Transportu,
c) Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
d) Wydziałem Architektury i Budownictwa
e) Referatem Pozyskiwania Środków Pomocowych
2. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórki organizacyjne, o których mowa w pkt 1;
4. nadzór nad funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych;
5. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania jednostki organizacyjnej wymienionej w pkt 4;
6. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
7. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
8. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
9. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

 

ELŻBIETA ŁOJSZCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU

Elżbieta Łojszczyk - Członek Zarządu

Adres email: elojszczyk@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
a) Wydziałem Promocji Powiatu,
b) Wydziałem Spraw Osobowych i Zasobów Archiwalnych,
c) Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
d) Referatem Kultury i Sportu,
w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
2. nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
3. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;
3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórkę organizacyjną, o której mowa w pkt 1;
4. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
5. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
6. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
7. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

 

MICHAŁ CZECHOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Czechowicz - Członek Zarządu

Adres email: mczechowicz@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Zdrowia i Spraw Obywatelskich w szczególności w zakresie prawidłowej realizacji wykonywanych zadań oraz realizacji uchwał i wniosków podejmowanych przez organy powiatu oraz komisje rady powiatu;
2. podejmowanie działań organizatorskich i koordynujących w celu kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez komórkę organizacyjną, o której mowa w pkt 1;
4. koordynowanie działań Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
5. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
6. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
7. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
8. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

 

MAREK KUBIAK - CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Kubiak - Członek Zarządu

Adres email: mkubiak@powiat-tomaszowski.pl

Zakres zadań:
1. nadzór nad funkcjonowaniem:
a) Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
c) Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2,
d) Domu Dziecka „Słoneczko”,
e) Rodzinnego Domu Dziecka w Luboszewach,
f) Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie,
g) Rodzinnego Domu Dziecka "Wrzosik" w Tomaszowie,
h) Powiatowego Urzędu Pracy;
2. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych do budżetu powiatu;
3. uczestnictwo w posiedzeniach organów powiatu i komisjach Rady Powiatu;
4. wykonywanie zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę;
5. pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720909
Gości online: 24