close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

Wyszukiwarka
Dobiega końca realizacja projektu partnerskiego Doliny rzeki Pilicy

Ciąg znaków informacyjnych dla projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Od lewej: logotyp Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga biało-czerwona i podpis Rzeczpospolita Polska, logotyp promuje Łódzkie, flaga Unii Europejskiej i podpis Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 31 maja 2021 r. upływa termin zakończenia realizacji projektu partnerskiego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”. Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, partnerami: Powiat Tomaszowski, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz i Gmina Rzeczyca.

Herby partnerów projektu w kolejności: Powiat Tomaszowski, Gmina Tomaszów Mazowiecki, Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz, Gmina Rzeczyca

Każda z gmin-partnerów zrealizowała swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, Powiat Tomaszowski odpowiedzialny jest natomiast za kampanię promującą ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w tym kajakowej, pieszej i rowerowej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Doliny rzeki Pilicy. Cel  pośredni to poszerzenie oferty turystycznej o nowe produkty i usługi turystyczne, rozwój gospodarki turystycznej, w tym powstanie nowych miejsc pracy oraz wykreowanie rozpoznawalnej i cenionej w skali kraju marki turystycznej Dolina rzeki Pilicy.

Efektem projektu jest budowa oraz przebudowa infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki kajakowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną.

Mapka poglądowa obszaru Doliny rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim

W  ramach  projektu  partnerzy zrealizowali  następujące  inwestycje: 

Gmina Tomaszów Mazowiecki:

 • park edukacyjno-rekreacyjny „Edukacja leśna” w miejscowości Tresta;
 • rozbudowa obiektu użyteczności publicznej do celów kulturalno-turystycznych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda (przedszkole i świetlica);
 • miejsce do obsługi turystyki kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smardzewicach;
 • ścieżka rowerowa od miejscowości Smardzewice do miejscowości Tresta i Twarda.

Park rekreacyjny "Edukacja leśna" w Treście  Świetlica w Twardej Altanka przy świetlicy w Twardej Mostek na przystani w Smardzewicach Altanki na przystani w Smardzewicach, w tle mostek nad kanałem Ścieżka rowerowa Smardzewice - Tresta - Twarda

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki:

 • „Przystań nad rzeką Pilicą” przy ul. PCK.

Taras nad rzeką Pilicą na przystani w Tomaszowie Mazowieckim Ławki, ścieżka spacerowa i boisko do siatkówki plażowej na przystani w Tomaszowie Mazowieckim Plac zabaw na przystani w Tomaszowie Mazowieckim  

 Gmina Inowłódz:

 • budowa infrastruktury  rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej,  w  tym  miejsc  do  obsługi  turystyki  kajakowej  w  miejscowości Spała;
 • budowa nowej  i  rozbudowa  istniejącej  infrastruktury  rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej,  w  tym  miejsc  do  obsługi  turystyki kajakowej w miejscowości Inowłódz.

Widok na plażę na przystani w Spale Altanki na przystani w Spale Plac zabaw na przystani w Spale Tor do pumptrucku na przystani w Spale Przystań i plaża w Inowłodzu Plac zabaw na przystani w Inowłodzu

Gmina Rzeczyca:

 • budowa miejsc  do  obsługi  turystyki  kajakowej  wraz  z  odpowiednią  infrastrukturą  towarzyszącą  w  miejscowościach  Łęg i Grotowice;
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Żądłowice – Łęg;
 • szlak pieszo-rowerowy relacji Mysiakowiec – Grotowice;
 • ścieżka rowerowa przez rezerwat Żądłowice.

Widok z tarasu na przystani w Łęgu Altanki na przystani w Łęgu Plac zabaw i altana na przystani w Grotowicach Altana i krąg ogniskowy na przystani w Grotowicach Szlak pieszo-rowerowy Żądłowice - Łęg Szlak pieszo-rowerowy Mysiakowiec - Grotowice 

Powiat  Tomaszowski (w trakcie realizacji):

 • przewodnik turystyczny po Dolinie rzeki Pilicy;
 • strona internetowa i QR kody;
 • logotyp wraz z hasłem reklamowym;
 • animacja promocyjna oraz wirtualne biuro prasowe.

Logotyp Doliny Rzeki Pilicy przedstawiający rzekę w formie malowanego pociągniećia pędzlem, pośrdoku ikonka kajaku, obok hasło promocyjne Dolina rzeki Pilicy: płyniemy z nurtem

 Zdjęcie Doliny rzeki Pilicy z lotu ptaka

Termin zakończenia finansowego projektu:  31.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu (w dniu podpisania umowy o dofinansowanie): 11 081 007,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN


 Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720863
Gości online: 23