close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

Wyszukiwarka
ZSP nr 8 zaprasza do udziału w konkursie historycznym

Na zdjęciu: tarcza ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich mieszkańców miasta Tomaszów Mazowiecki i Powiatu Tomaszowskiego do wzięcia udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 roku przez Sejm Wielki obradujący w latach 1788-1792.

Publikacja 10 pytań konkursowych nastąpi 3 maja 2021 roku o godz.12:00 na stronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 zsp8.eu

Organizatorzy czekają na odpowiedzi pod adresem 3maja1791@op.pl do 4 maja 2021 roku do godz.24:00. 

Prosimy również w mailu o podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu i akceptacją zasad regulaminu. Liczy się poprawność i czas przesłania odpowiedzi.

Odpowiedzi osób niepełnoletnich prosimy przesyłać przez dorosłych opiekunów prawnych (nie dotyczy uczniów ZSP nr 8).

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców przy ZSP nr 8.

 

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele historii ZSP nr 8: Piotr Dębicki, Grażyna Góralczyk, Tomasz Antczak.

Poniżej bezpośredni link  i regulamin konkursu w załączniku.

https://zsp8.eu/wpis/konkurs-historyczny-w-230-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja

 

 Na zdjęciu: Obraz Jana Matejki – Konstytucja 3 Maja

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO
W 230. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-go MAJA 1791r.

I. Tematyka konkursu.

Konkurs ma na celu uczczenie 230. Rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3-go Maja 1791r. Konkurs historyczny zostanie przeprowadzony
w formie elektronicznej dla uczniów szkół podstawowych, uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 oraz wszystkich mieszkańców miasta 
Tomaszów Mazowiecki i Powiatu Tomaszowskiego w dniu 3 maja 2021 roku o godz12:00.

II. Cele konkursu.

1. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat dziejów Rzeczypospolitej w latach 1788-1792.
2. Promowanie idei wolności oraz suwerenności narodów i państw.
3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
4. Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.
5. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.
6. Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
7. Poszukiwania różnych źródeł informacji o przeszłości Polski oraz własnego regionu, a także poznawanie wydarzeń z przeszłości swojej Małej Ojczyzny.
8. Przedstawianie w sposób nowatorski i atrakcyjny historii dla młodego odbiorcy.
9. Integracja międzypokoleniowa.

III. Organizator konkursu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim.
Nauczyciele historii: mgr Piotr Dębicki, mgr Grażyna Góralczyk, mgr Tomasz Antczak.

IV. Uczestnicy konkursu.

Adresatami konkursu są wszyscy mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego biorący udział w rozwiązywaniu zadań publikowanych
na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8.

V. Przebieg konkursu.

Osoby zainteresowane konkursem, mogą wziąć w nim udział poprzez przesłanie odpowiedzi zestaw 10 pytań konkursowych na adres 3maja1791@op.pl
i podanie swoich danych osobowych w celach kontaktowych. Przesłanie odpowiedzi i danych będzie automatycznym zgłoszeniem uczestnika do konkursu 
i akceptacją zasad regulaminu. Odpowiedzi osób niepełnoletnich prosimy przesyłać przez dorosłych opiekunów prawnych.
Ilość uczestników mogących wziąć udział w konkursie jest nielimitowana, jednak każdy będzie mógł wziąć udział w konkursie tylko raz. Nagrody zostaną
przyznane w trzech kategoriach- uczniowie szkół podstawowych, uczniowie ZSP nr 8 i indywidualnej, wśród osób które najszybciej przyślą poprawne 
odpowiedzi na wskazany przez organizatora adres mailowy.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez uczestników o zajętym miejscu zadecyduje czas przesłania odpowiedzi.
Po dokonaniu oceny wszystkich odpowiedzi, ustaleniu liczby punktów Komisja Główna sporządza listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej kategorii oddzielnie.
Decyzje Komisji Głównej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Z prac Komisji Głównej sporządzony zostanie Protokół, którego integralną częścią będzie 
lista nagrodzonych i wyróżnionych. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.

VI. Terminarz konkursu.

3 maja 2021r. godz.12.00- publikacja pytań na stronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 https://zsp8.eu/
4 maja 2021r. godz. 24.00- koniec przyjmowania odpowiedzi
Czerwiec 2021r.- termin podsumowanie konkursu i wręczenia nagród z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Szczegółowy termin zostanie określony przez Organizatora i przesłany do wiadomości laureatom.

VII. Nagrody.

Nagrody rzeczowe i dyplomy.

VIII. Ochrona Praw Osobowych.

Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody przez uczestników na wykorzystanie i publikację wizerunku oraz nazwiska wyłącznie w celach popularyzacji konkursu i jego wyników.

IX. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8, ul. Nadrzeczna 17/25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Sekretariat - tel.: 44 7245308, e-mail: zsp8tomaszow@wikom.pl

X. Koordynator Konkursu:

Piotr Dębicki, piotrdebicki@onet.pl.

XI. Źródła.

Internet.

XII. Postanowienia końcowe.

W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu,
głos rozstrzygający należy do organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720900
Gości online: 20