close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

FUNDUSZE UE I KRAJOWE

Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

16.07.2019 r.

Powiat Tomaszowski informuje, iż w dniu 12.06.2019 roku została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.  Ponadto dniu 03.07.2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy firmie JOKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z/s w Łodzi. Obecnie trwają prace demontażowe i przygotowawcze.

 

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.10.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 19 935 932,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 11 044 932,11 PLN

Projekt nr WND.RPLD.07.04.01-10-0002/16 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.4 Edukacja,
Poddziałanie VII 4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne

 

06.09.2018r.

W dniu 3 września 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez Pana Dariusza Kowalczyka – Wicestarostę oraz Pana Bartłomieja Matysiaka – Członka Zarządu, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Drozda – Prezesa Zarządu.  

Podpisano uumowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Firma wykona zadanie w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego dostarczonego przez Starostwo Powiatowe na „Modernizację i adaptację Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Podpisano umowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Wartość umowy 14 874 000,00 PLN. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na marzec 2019r., a ich zakończenie do 30 czerwca 2020r.

Podpisano uumowę pomiędzy Powiatem Tomaszowskim, a firmą JOKA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
Projekt nr WND.RPLD.07.04.01-10-0002/16 jest współfinansowany
przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Działanie VII.4 Edukacja  
Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne

 

Całkowita wartość projektu: 17 559 225,53 PLN

Dofinansowanie EFRR: 11 044 932,11 PLN

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.10.2020 r.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.06.2017r.

Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  17 maja 2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Cel główny to wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na modernizacji i adaptacji dwóch budynków ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz. – głównego budynku CKP oraz budynku H zmierzająca do utworzenia jednego profesjonalnie wyposażonego i dostosowanego do potrzeb różnych adresatów miejsca, które spełniałoby w powiecie rolę Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego praktycznego i ustawicznego, a także ośrodka egzaminacyjnego. Prace budowlane zaplanowane w projekcie mają na celu stworzenie warunków lokalowych zapewniających realizację wysokiej jakość kształcenia w CKP to jest:
- 24 pracownie m.in. pracownia obrabiarek, metrologiczna, budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, logistyczna, sprzedaży i gospodarki materiałowej,
- centrum kariery,
- aula wykładowa.

Realizacja projektu obejmuje również zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia występującego w środowisku pracy takie jak: frezarka 5 osiowa, tokarki CNC, centrum obróbkowe CNC, prasa hydrauliczna 30 ton z pomiarem siły do łamania próbek, piec hartowniczy elektryczny, przecinarki, spoinomierze, szlifierki i inne. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione zestawy komputerowe wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Wyposażenie wykorzystywane będzie zarówno pod kątem realizacji podstawy programowej jak i przygotowania uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach oraz potencjalnie do kształcenia ustawicznego. Aula będzie służyła do popularyzacji nauki i innowacji co będzie motywatorem do nawiązywania szerokich kontaktów ze środowiskiem biznesowym i akademickim. Ponadto w Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonować będzie Centrum Kariery Zawodowej mającej wspomóc uczniów w planowaniu właściwej ścieżki zawodowej.

Termin zakończenia finansowego projektu: 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 13 148 728,71 PLN

Dofinansowanie EFRR: 11 044 932,11 PLN

Projekt nr WND.RPLD.07.04.01-10-0002/16 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.4 Edukacja,
Poddziałanie VII 4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne

 


TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1728706
Gości online: 12