close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Ochrona powietrza

 

CZYSTE POWIETRZE

Dofinansowanie do nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Czyste powietrze to kompleksowy program rządowy, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery z kotłowni domów jednorodzinnych. Program realizowany jest poprzez dotacje i pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (dla terenu powiatu tomaszowskiego).

 

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

oraz WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

 

 

Program ochrony powietrza

Na terenie powiatu tomaszowskiego obowiązuje Program ochrony powietrza i działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej zatwierdzony uchwałą XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiedzkiego z dnia 15 września 2020r.

Program dostępny jest na stronie: https://bip.lodzkie.pl/component/k2/item/779-programy-ochrony-powietrza

 

  

Uchwała ,,antysmogowa”

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 24 października 2017r. podjął uchwałę nr XLIV/548/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017r. poz. 4549), która weszła w życie 1 maja 2018r.

Uchwała ta dotyczy ograniczeń w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (kotły, piece, kominki) oraz zakazu stosowania niektórych paliw stałych, a swoimi regulacjami obejmuje wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków opalanych paliwami stałymi na obszarze całego województwa łódzkiego, czyli:

- mieszkańców użytkujących urządzenia grzewcze na paliwa stałe,

- podmioty gospodarcze eksploatujące instalacje grzewcze, których eksploatacja   nie jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na emisję oraz nie wymaga   dokonania zgłoszenia eksploatacji instalacji.

Zakazem stosowania objęte są paliwa:

  1. w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
  2. węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,
  3. mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami produkowanych z ich wykorzystaniem,
  4. zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Eksploatacja instalacji objętych uchwałą, w których następuje spalanie paliw stałych będzie dozwolona po spełnieniu wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) oraz normy PN-EN 303-5:2012 ,,Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zapasem paliwa o mocy nominalnej do 500kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Treść uchwały i rozporządzenia unijnego w załącznikach.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://powietrze.lodzkie.pl/

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720883
Gości online: 26