close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

FUNDUSZE UE I KRAJOWE

Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej

05.04.2019 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że unieważnione zostały postępowania przetargowe ogłoszone w dniach 28 i 29 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 24 września 2018 r. ze względu na niewyłonienie najkorzystniejszej oferty.

W dniu 25 stycznia 2019 r. podpisany został Aneks do umowy o dofinansowanie na mocy którego wydłużona została realizacja projektu do 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Powiat Tomaszowski ponownie ogłosił postępowania przetargowe na:

- Dostawę baz danych EGIB, GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia.

- Dostawę baz danych GESUT i BDOT dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z inwentaryzacją szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej) dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2021r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

  www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

 

 

28.09.2018 r.

                   W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” Powiat Tomaszowski informuje, że:

 1. W dniach  28 i 29.08.2018 r. ogłoszone zostały 4 postępowania przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego dla gmin Ujazd, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia

2. W dniu 24 września 2018 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na:

Dostawę baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacją szczegółowej osnowy poziomej dla części powiatu tomaszowskiego tj.: gm. Czerniewice, gm. Będków, gm. Rzeczyca, miasto Tomaszów Mazowiecki, gm. Żelechlinek, gm. Inowłódz, gm. Budziszewice.

 
 Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

 Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

 Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

 www.mapadotacji.gov.pl

 Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

  17.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski” w dniu  30.04.2018 r. Powiat Tomaszowski podpisał umowę z Firmą EF Consultancy Sp. z o.o.  na pełnienie funkcji doradcy ds. technicznych nad realizacją projektu, która odpowiedzialna będzie m.in. za przygotowanie szczegółowych warunków technicznych, nadzór i kontrolę postępu prac geodezyjnych, jakości sporządzonych baz danych (EGiB, GESUT, BDOT 500) w szczególności ich zgodności ze standardami i przepisami prawa w zakresie geodezji i kartografii.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego
a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego. 

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

 

06.12.2017 r.

                   Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu  30.11.2017 r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski”.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego a w szczególności powiatu tomaszowskiego do e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Realizacja projektu zakłada stworzenie systemu informatycznego obejmującego infrastrukturę techniczną, cyfrowe i zdigitalizowane zbiory danych przestrzennych, infrastrukturę teleinformatyczną, dedykowane rozwiązania systemowe wraz z ogólnodostępnymi dojrzałymi e-usługami które umożliwią spójne, harmonijne zarządzanie danymi przestrzennymi z obszaru powiatu tomaszowskiego. Projekt dotyczy aktualnych, wiarygodnych danych, które zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym  podmiotom w tym dla mieszkańców, przedsiębiorców, geodetów, komorników, rzeczoznawców, projektantów a także gmin powiatu tomaszowskiego.  

Kluczowe elementy projektu to:
-rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej  m.in. dostawa sprzętu komputerowego, serwerów, macierzy, przełączników dostępowych, NAS i urządzenia wielofunkcyjnego,
-rozbudowa oprogramowania poprzez zakup serwerowego systemu operacyjnego, systemu operacyjnego PC, systemu biurowego,
-rozbudowy Geoportalu i systemu informacji przestrzennej z e-usługami publicznymi,
-utworzenie bazy danych przestrzennych EGiB (ewidencja gruntów i budynków), GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu), BDOT 500 (baza danych obiektów topograficznych) i PZGiK (powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny) wraz z digitalizacją zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

Zdigitalizowane w wyniku realizacji projektu zasoby informacyjne zostaną udostępnione:
-w budynku Starostwa Powiatowego
-za pośrednictwem internetu – Geoportalu powiatowego.

Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych które będą skierowane do:
-mieszkańców – typ A2C
-administracji – typ A2A
-biznesu – typ A2B

Projekt umożliwi realizację e-usług publicznych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wszystkich odbiorców.

Termin zakończenia finansowego projektu: 30.06.2020r.

Całkowita wartość projektu: 11 973 053,70 PLN

Dofinansowanie EFRR: 8 149 680,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt nr WND.RPLD.07.01.02-10-0005/17 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne 
Poddziałanie VII 1.2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 


TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1728685
Gości online: 17