close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

FUNDUSZE UE I KRAJOWE

Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Maz.

12.10.2017r.

Powiat Tomaszowski informuje, że została zakończona realizacja projektu pn.: „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29w Tomaszowie Mazowieckim”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu
: poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną filii budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim.

Inwestycja polegała na głębokiej modernizacji energetycznej filii budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 poprzez:
- docieplenie ścian zewnętrznych
- docieplenie stropodachu
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie prac towarzyszących, w tym: wymiana obróbek blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej; naprawa, remont elementów zewnętrznych budynku
- modernizację systemu grzewczego, w tym: wymiana źródła ciepła i podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej
- remont instalacji ciepłej wody użytkowej
- remont instalacji wodociągowej
- wykonanie instalacji solarnej.

Termomodernizacja budynku przyczynia się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenie poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, co wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Projekt przyczynia się do podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

 

04.04.2017r.

Powiat Tomaszowski informuje, że w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" trwają prace termomodernizacyjne.

Wykonawcą prac termomodernizacyjnych jest firma „Maciej Furmański P. H. U. MA-MAR", która wykona kompleksową termomodernizację budynku tj. docieplenie budynku (m. in. ściany, stropy, stropodachy, ościeża, gzymsy, balkony) wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszelkimi pracami towarzyszącymi (m. in. wzmocnienia, naprawy, instalacja odgromowa, orynnowanie, obróbki blacharskie, pokrycie dachu, prace remontowe, naprawcze, odtworzeniowe).

Wykonawcą prac instalacyjnych będzie firma „BUDMAR" Sp. z o. o., która kompleksowo wykonana instalację c.o., instalację c. w. u., instalację wody zimnej, instalację cyrkulacji, węzła cieplnego, instalację solarną oraz wszelkie prace towarzyszące m. in. naprawcze i odtworzeniowe.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

 


 

 

05.09.2016 r.

Powiat Tomaszowski informuje, że w dniu 2 września 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".

Projekt zostanie zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim.

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na głębokiej modernizacji energetycznej budynku filii Domu Pomocy Społecznej nr 1 poprzez:
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• docieplenie stropodachu,
• docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wykonanie prac towarzyszących, w tym: wymiana obróbek blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej; naprawa, remont elementów zewnętrznych budynku,
• modernizację systemu grzewczego, w tym: wymiana źródła ciepła i podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej,
• remont instalacji ciepłej wody użytkowej,
• remont instalacji wodociągowej,
• wykonanie instalacji solarnej.

Termomodernizacja budynku przyczyni się do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, co będzie miało pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania całego obiektu. Ponadto projekt przyczyni się do podniesienia standardu oraz komfortu użytkowania budynku przez jego mieszkańców oraz zmniejszenia uciążliwości związanej z negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Termin zakończenia finansowego projektu: grudzień 2017r.

Całkowita wartość projektu: 2 423 176,21 PLN
Kwota dofinansowania: 1 183 002,48 PLN

 


TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1720905
Gości online: 22