close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy na 2021 rok

W celu stworzenia projektu „Programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” w miesiącu wrześniu br. organizacje pozarządowe zgłaszały propozycje zmian do Programu współpracy oraz propozycje zadań publicznych do realizacji w 2021 r. Miało to na celu określenie potrzeb oraz wyznaczenie kierunków i form współpracy na rok następny. Projekt Programu został opracowany przez Wydział Kultury i Promocji Powiatu z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych od organizacji pozarządowych oraz informacji od komórek i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.

Konsultacje społeczne projektu "Programu współpracy powiatu tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" zostały ogłoszone na mocy uchwały nr 578/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 października 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas konsultacji organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian i sugestie do powyższego projektu w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 23 października do 12 listopada 2020 r., poprzez umieszczenie projektu Programu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu www.powiat-tomaszowski.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Kultury i Promocji Powiatu.

W trakcie konsultacji do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. nie wpłynęły żadne formularze konsultacyjne.

Projekt Programu został także przekazany do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która nie zgłosiła do niego żadnych uwag.

Projekt Programu współpracy został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. oraz przedłożony Radzie Powiatu.

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1728610
Gości online: 18