close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź na stronę startową Herb Powiatu Tomaszowskiego

POWIAT

Wzory dokumentów

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji wypełniania oferty składanej w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. Instrukcja została przygotowana w celu ułatwienia organizacjom pozarządowym prawidłowego wypełniania wzoru oferty, by uniknąć błędów i wezwań do uzupełnień lub odrzucenia z uwagi na braki formalne.

Instrukcja wypełniania ofert


 

WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ DO OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT I TZW. MAŁYCH GRANTÓW - OBOWIĄZUJĄCE OD 1 MARCA 2019 R.

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dotyczące zarówno otwartego konkursu ofert (art. 14 ust. 1 i 1a oraz ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań), jak również tzw. małych grantów (art. 19a ust. 1 ustawy - Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego).

Formularze do pobrania:

Wzór oferty
Wzór oferty - regranting
Wzór umowy
Wzór umowy - regranting
Wzór sprawozdania
Wzór sprawozdania - regranting
Oferta uproszczona

Sprawozdanie uproszczone

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla konkursów ogłoszonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy i wzory dotychczasowe.
 

 
WZORY OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - DLA OFERT SKŁADANYCH W KONKURSACH DO 1 MARCA 2019 R.
 
W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych. Wraz z nowelizacją, opisany został w ustawie regranting. Co prawda to określenie nie pojawia się w treści artykułów, jednak działania będące istotą regrantingu scharakteryzowano w dodanym do ustawy art. 16a.

Konkursy na zasadach ogólnych oraz konkursy z regrantingiem (gdzie organizacja "operator" przyjmuje zlecenie od organu i podzleca realizację zadania innym organizacjom "realizatorom") wymagają różnych formularzy (wzorów ofert, umów i sprawozdań). Nowe rozporządzenie miało za zadanie określić te wzory z uwzględnieniem tych dwóch specyfik: specyfiki "zwykłych" konkursów i konkursów z regrantingiem.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300). Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na regranting.

Rozporządzenie zastąpiło regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Wzory zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rozporządzenie
1. Wzór oferty

2. Wzór oferty - regranting
3. Wzór umowy
4. Wzór umowy - regranting
5. Wzór sprawozdania
6. Wzór sprawozdania - regranting

TELEFONY: CENTRALA (+48) [44] 724 21 27         SEKRETARIAT STAROSTY (+48) [44] 724 59 10          FAX (+48) [44] 724 29 15   lub   [44] 724 65 95

licznik odwiedzin: 1728646
Gości online: 16